25.7.11

Ασφαλείς Διαβάσεις // Εγκρίθηκε η εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε την εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (81/2011) σχετικά με το αίτημα Ασφαλείς Διαβάσεις το οποίο κατέθεσαν 350 κάτοικοι και δημότες στο 3ο Διαμέρισμα.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ6Μ-Ω30, ΑΠ: 138231/11-7-2011)

Η απόφαση αυτή πέρα από την σημαντική βελτίωση που θα επιφέρει στο επίπεδο της ασφάλειας στην κυκλοφορία των πεζών δεν αναφέρεται καθόλου σε κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που προτάθηκαν από κατοίκους και φορείς και αφορούν στην ταχύτητα των οχημάτων επί των οδών Θεσσαλονίκης, Τριών Ιεραρχών και Δημοφώντος, καθώς και στην διαμόρφωση της οδού Θεσσαλονίκης πάνω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ (πεζοδρόμια, πλημμύρες).

Όπως ενημερωθήκαμε οι προτάσεις αυτές πρέπει να κατατεθούν στις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ).

No comments:

Post a Comment