10.9.10

Ασφαλείς Διαβάσεις // Aπόφαση της Διεύθυνσης Μελετών του Δήμου Αθηναίων

H απόφαση της Διεύθυνσης Μελετών [Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης] του Δήμου Αθηναίων κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους πολίτες στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 με το υπ' αριθμόν 177893 έγγραφο που παρουσιάζεται εδώ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ [159889] / 13-10-2010

1.
Χρειάστηκαν 128 ημέρες για να παραδοθεί η απάντηση της Διεύθυνσης Μελετών -τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης, ενώ, όπως αναφέρεται, εξακολουθεί να εκκρεμεί απάντηση της Διεύθυνσης Μελετών -τμήματος Κοινόχρηστων Χώρων.
Κατάθεση Αιτήματος 30 Απριλίου. Παραλαβή απάντησης Διεύθυνσης Μελετών -τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης, 8 Σεπτεμβρίου. Ο Νόμος προβλέπει απάντηση εντός 50 ημερών.

2.
Η απάντηση δεν περιλαμβάνει κανενός είδους δημιουργικό εμπλουτισμό της αρχικής πρότασης, πράγμα που, δεδομένων των συνθηκών και του υποβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος, θα ώφειλε να είναι η πρώτιστη μέριμνα σε μια μελέτη από δημόσια υπηρεσία. Επιπλέον, ως μόνο κριτήριο για απόρριψη ορισμένων από τις προτάσεις εμφανίζεται η εξασφάλιση των υπαρχόντων θέσεων στάθμευσης, ακόμα και εφόσον η καθετοποίηση της στάθμευσης στην οδό Κοίλης εξασφαλίζει νέες θέσεις.

Θεωρούμε δεδομένο ότι με γνώμονα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολυάριθμων ενηλίκων και ανηλίκων που μετακινούνται στην περιοχή καθημερινά, θα υπάρξη θέληση για από κοινού συμβιβαστική διευθέτηση, μεταξύ της αρχικής πρότασης και της τοποθέτησης της Διεύθυνσης Μελετών -τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης, όπως παρουσιάζεται στην συνέχεια.

3.
Θετική εξέλιξη ως προς τις διευρύνσεις πεζοδρομίων σε όλες τις διασταυρώσεις που προτάθηκαν.

Προτεινόμενες ενέργειες:
a. Επείγουσα «ενιαία μελέτη τρόπου σήμανσης για όλα τα σχολεία, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.» όπως υποδεικνύεται από την Διευθ. Μελετών. Επιδίωξη για ανύψωση των διαβάσεων και σήμανση όπως αναφέρεται στην αρχική πρόταση.
b. Yλοποίηση του έργου χωρίς χρονοτριβή.

4.
Θετική εξέλιξη ως προς την διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Σιλανίωνος από Θεσσαλονίκης μέχρι Κοίλης.

Προτεινόμενες ενέργειες:
a. Επέκταση του μέτρου μέχρι Δημοφώντος όπως προτάθηκε αρχικά.
b. Επιπλέον, μπροστά στην είσοδο του νηπιαγωγείου επιπλέον διαπλάτυνση του πεζοδρομίου με αφαίρεση δύο θέσεων στάθμευσης και δενδροφύτευση.
c. Yλοποίηση του έργου χωρίς χρονοτριβή.

5.
Στην οδό Κυκλώπων δεν γίνεται αποδεκτή η διαπλάτυνση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Τριών Ιεραρχών.Προτεινόμενες ενέργειες
Θεωρούμε ότι το κριτήριο της μη αφαίρεσης θέσεων στάθμευσης δεν είναι το μόνο που εκπροσωπεί τις ανάγκες των πολιτών και λόγω τις ακραίας δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι μαθητές στις μετακινήσεις τους, η οποία προφανώς δεν υπολογίστηκε καθόλου, αντιπροτείνουμε:
a. Την διαπλάτυνση πεζοδρομίου μπροστά στον Παιδικό Σταθμό [κάθοδος δεξιά] με αφαίρεση δύο θέσεων στάθμευσης και δενδροφύτευση.
b. Στην πλευρά των Δημοτικών Σχολείων την διαπλάτυνση του πεζοδρομίου και δενδροφύτευση με αφαίρεση τεσσάρων θέσεων στάθμευσης στα σημεία που βρίσκονται κολώνες των ΗΛΠΑΠ.
c. Yλοποίηση του έργου χωρίς χρονοτριβή.

6.
Στην οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ Σιλανίωνος και Κυκλώπων οι προτάσεις δεν κρίθηκαν θετικά έχοντας ως μόνο κριτήριο την διατήρηση των θέσεων στάθμευσης.

Προτεινόμενες ενέργειες:
a. Το πρόβλημα αφορά συνολικά την οδό Θεσσαλονίκης στο σημείο που αποτελεί είσοδο της πόλης των Άνω Πετραλώνων από τον ΗΣΑΠ. Σχετίζεται με την ασφάλεια των πεζών ενηλίκων και μαθητών αλλά και με την αισθητική που πρέπει να έχει μια είσοδος και ταυτόχρονα κεντρικό σημείο μιας πόλης.
b. H ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων για στάθμευση λεωφορείων ή άλλων κυκλοφοριακών αναγκών τους πρέπει να συζητηθούν με τους αρμόδιους εκπροσώπους των σχολείων.
c. Να υπολογιστεί, ωστόσο, ότι η αναφερόμενη εσοχή στα Δημοτικά Σχολεία αποτελεί είσοδο-έξοδο ασφαλείας στον προαύλιο χώρο των σχολείων και πρέπει να παραμένει ανοιχτή καθόλο το 24ωρο με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης για όλα τα οχήματα και όλες τις ώρες.

7.
Για την οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ Κυκλώπων και Δρυώπων δεν έχει γίνει καμμία αναφορά τόσο όσο αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όσο και για το θέμα της πλημμύρας, θέματα τα οποία θεωρούμε ως ιδιαίτερα κρίσιμα, και ως εκ τούτου επιφυλασσόμεθα για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες.

No comments:

Post a Comment