7.4.10

Ασφαλείς Διαβάσεις // Αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ -
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση όσο αφορά την κίνηση των πεζών στις οδούς που περιγράφονται στον τίτλο και στις υποκατηγορίες του αιτήματος, προσβάλει τόσο εμάς ως πολίτες και κατοίκους αυτής της περιοχής όσο και εσάς ως διορισμένους ή εκλεγμένους δημόσιους λειτουργούς.

Σας καθιστούμε ενήμερους ότι οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχουμε ως πεζοί, εμείς και τα παιδιά μας, είναι αμέτρητοι και η ευθύνη για αυτούς τους κινδύνους βαραίνει τον κάθε διοικητικό υπάλληλο του Δήμου ή εκλεγμένο εκπρόσωπο στις δημοτικές αρχές, προσωπικά. Με την κατάθεση αυτού του αιτήματος σας ζητάμε να ενσκύψετε στις υποχρεώσεις τις οποίες αναλάβατε όταν αποδεχτήκατε τα αξιώματα και τις αρμοδιότητές σας.

Η ευθύνη για την κατάπτωση που βιώνουμε γύρω μας βρίσκεται σε μικρές ή μεγαλύτερες επιλογές που γίνονται διαρκώς από τον καθένα μας. Η διαβίωση που επιφυλάσσουμε για τα παιδιά μας στην πόλη όπου μεγαλώνουν είναι χειρότερη από αυτήν που βιώσαμε εμείς ως παιδιά. Καθώς όμως είμαστε άνθρωποι έχουμε την νόηση ώστε να διακρίνουμε αυτή την εξέλιξη και να ενεργήσουμε ώστε να την ανατρέψουμε.

Ευελπιστούμε στην άμεση ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή σας ώστε εσείς αναλαμβάνοντας αυτά που σας αναλογούν ως δημόσιοι λειτουργοί και εμείς αναλαμβάνοντας αυτά που μας αναλογούν ως πολίτες να πράξουμε από κοινού για το καλύτερο.

ΑΙΤΗΜΑ
προς τον Δήμο Αθηναίων

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόταση για επείγουσα διαμόρφωση διαβάσεων και άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με γνώμονα την ασφάλεια των πεζών στην είσοδο των Άνω Πετραλώνων από τον σταθμό ΗΣΑΠ και γύρω από το σχολικό συγκρότημα των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Η πρόταση αφορά [Α] την αναδιαμόρφωση 10 οδικών διασταυρώσεων, [Β] κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των οδών Σιλανίωνος και Δρυόπων, [Γ] την μετατροπή δύο οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων και [Δ] την καθετοποίηση των θέσεων στάθμευσης επί δύο οδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλες οι μετρήσεις που αναφέρονται στο Αίτημα είναι κατά προσέγγιση και δεν αποτελούν αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης μελέτης η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διενεργηθεί από ειδικούς επιστήμονες.
Το ίδιο ισχύει για τα σχεδιαγράμματα τα οποία είναι ενδεικτικά.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
[Α] Αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων οδών
1. Δημοφώντος και Δρυόπων
2. Δημοφώντος και Κυκλώπων
3. Δημοφώντος και Σιλανίωνος
4. Τριών Ιεραρχών και Δρυόπων
5. Τριών Ιεραρχών και Κυκλώπων
6. Τριών Ιεραρχών και Σιλανίωνος
7. Κοίλης και Σιλανίωνος
8. Θεσσαλονίκης και Δρυόπων
9. Θεσσαλονίκης και Κυκλώπων
10. Θεσσαλονίκης και Σιλανίωνος

[B] Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Θεσσαλονίκης από την οδό Σιλανίωνος μέχρι την οδό Δρυόπων

[Γ] Μετατροπή δύο οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων
1. Οδός Κυκλώπων μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Τριών Ιεραρχών
2. Οδός Σιλανίωνος μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Τριών Ιεραρχών

[Δ] Καθετοποίηση θέσεων στάθμευσης επί δύο οδών
1. Επί της οδού Κοίλης από την διακλάδωσή της με την οδό Τριών Ιεραρχών μέχρι την οδό Ιολάου και στις δύο πλευρές.
2. Επί της οδού Σιλανίωνος από την οδό Κοίλης μέχρι την οδό Τριών Ιεραρχών στην αριστερή πλευρά κατά την φορά της κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
[Α] 1. 2. 3. (σχεδιάγραμμα 1)


α. Δημιουργία προεξοχών κατά 1 μέτρο και για 2 μέτρα από την υπάρχουσα γωνία του πεζοδρομίου στις δύο γωνίες κάθε διασταύρωσης αριστερά της Δημοφώντος κατά την φορά της κίνησης και στα δεξιά της κάθε διασταύρωσης προεξοχή κατά τον ίδιο τρόπο μόνο επί των καθέτων οδών.
β. Δημιουργία ράμπας ΑμΕΑ σε όλες τις πλευρές των διαβάσεων. 
γ. Τοποθέτηση περιμετρικά των προεξοχών και των πεζοδρομίων ειδικών σιδερένιων κολωνών ανά 1 μέτρο.
δ. Ανύψωση του ενδιάμεσου οδοστρώματος κατά 10 εκατοστά, λιθόστρωση και φωσφορούχα διαγράμμιση διάβασης.
ε. Τοποθέτηση πινακίδων διάβασης και προειδοποίησης για την ανύψωση του οδοστρώματος.
στ. Επί της οδού Δημοφώντος προειδοποιητικοί διπλοί φανοστάτες πορτοκαλί χρώματος εκατέρωθεν του οδοστρώματος και ανάγλυφη επιδαπέδια φωσφορούχα σήμανση 5 μέτρα πριν από κάθε διασταύρωση κατά την φορά της κυκλοφορίας.

[Α] 4. 5. (σχεδιάγραμμα 2)


α. Δημιουργία προεξοχών κατά 1 μέτρο στις τέσσερις γωνίες της κάθε διασταύρωσης και για 2 μέτρα από την υπάρχουσα γωνία του πεζοδρομίου.
β. Δημιουργία ράμπας ΑμΕΑ σε όλες τις πλευρές των διαβάσεων. 
γ. Τοποθέτηση περιμετρικά των προεξοχών ειδικών σιδερένιων κολωνών ανά 1 μέτρο.
δ. Ανύψωση του ενδιάμεσου οδοστρώματος κατά 10 εκατοστά, λιθόστρωση και φωσφορούχα διαγράμμιση διάβασης.
ε. Τοποθέτηση πινακίδων διάβασης και προειδοποίησης για την ανύψωση του οδοστρώματος.
στ. Επί της οδού Τριών Ιεραρχών προειδοποιητικοί διπλοί φανοστάτες πορτοκαλί χρώματος εκατέρωθεν του οδοστρώματος και ανάγλυφη επιδαπέδια φωσφορούχα σήμανση 5 μέτρα πριν από κάθε διασταύρωση κατά την φορά της κυκλοφορίας.

[Α] 6. 7. (σχεδιάγραμμα 3)


α. Κατά αντιστοιχία με τις προαναφερθείσες διασταυρώσεις με διαφορά ότι η προεξοχή του ενός μέτρου επεκτείνεται κατά μήκος όλης της πλευράς του τριγώνου που δημιουργείται μεταξύ των οδών Κοίλης και Τριών Ιεραρχών καθώς υφιστάμενο περίπτερο καταλαμβάνει όλο το υπάρχον πεζοδρόμιο. Στην απέναντι πλευρά (αριστερή κατά την φορά της κυκλοφορίας επί της Σιλανίωνος) προτείνεται η καθετοποίηση των θέσεων στάθμευσης όπως περιγράφεται στην κατηγορία [Β] παράγραφο 2. Οι προεξοχές εντός της οδού Κοίλης προεκτείνονται κατά 2 μέτρα και στις τέσσερις γωνίες της διασταύρωσης με την οδό Σιλανίωνος και για ένα μέτρο από την υπάρχουσα γωνία του πεζοδρομίου.
β. Δημιουργία ράμπας ΑμΕΑ σε όλες τις πλευρές των διαβάσεων. 
γ. Τοποθέτηση περιμετρικά των προεξοχών ειδικών σιδερένιων κολωνών ανά 1 μέτρο.
δ. Ανύψωση του ενδιάμεσου οδοστρώματος κατά 10 εκατοστά, λιθόστρωση και φωσφορούχα διαγράμμιση διάβασης.
ε. Τοποθέτηση πινακίδων διάβασης και προειδοποίησης για την ανύψωση του οδοστρώματος.
στ. Επί των οδών Κοίλης και Τριών Ιεραρχών προειδοποιητικοί διπλοί φανοστάτες πορτοκαλί χρώματος εκατέρωθεν του οδοστρώματος και ανάγλυφη επιδαπέδια φωσφορούχα σήμανση 5 μέτρα πριν από κάθε διασταύρωση κατά την φορά της κυκλοφορίας.

[Α] 8. 9. 10.
Διαμορφώσεις διαβάσεων επί της Θεσσαλονίκης περιγράφονται στην υποκατηγορία [Β] παράγραφο 2.

[Β]
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Θεσσαλονίκης από την οδό Σιλανίωνος μέχρι την οδό Δρυόπων.

[Β] 1.
Κίνηση οχημάτων

α. Από την οδό Σιλανίωνος και μέχρι την οδό Κυκλώπων μεταφορά της κίνησης από το μέσον του οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά του κατά την φορά της κυκλοφορίας με παράλληλη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της δεξιάς πλευράς και δημιουργία ελεγχόμενης στάθμευσης για τις ανάγκες των σχολείων.
β. Από την οδό Κυκλώπων και μέχρι την οδό Δρυόπων επαναφορά της κυκλοφορίας στο μέσον του οδοστρώματος με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων κατά 1,5 μέτρο εκατέρωθεν ώστε να είναι εφικτή η διέλευση μόνο ενός οχήματος.

[Β] 2.
Διαβάσεις

[Α] 10.  (σχεδιάγραμμα 4)


Διασταύρωση οδού Σιλανίωνος με οδό Θεσσαλονίκης. Οι διαβάσεις στο τέλος της καθόδου της οδού Σιλανίωνος διαμορφώνονται βάσει της πρότασης ως εξής:
α.Ι. Στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος το πεζοδρόμιο είναι διαπλατυσμένο κατά 1 μέτρο (βάσει της πρότασης) και παραμένει στην θέση της διάβασης επί της Σιλανίωνος ως έχει. 
α.ΙΙ. Στη αριστερή πλευρά το πεζοδρόμιο έχει διαπλατυνθεί (βάσει της πρότασης) σε επιμέρους σημεία κατά 2 μέτρα και κατά τον ίδιο τρόπο διαπλατύνεται και στην διάβαση. 
α.ΙΙΙ. Τα πεζοδρόμια της οδού Σιλανίωνος και από τις δύο πλευρές δημιουργούν προεξοχές 3 μέτρων από την υφιστάμενη θέση τους εντός της Θεσσαλονίκης. 
α.IV. Επί της Θεσσαλονίκης η προεξοχή της διάβασης κατά την είσοδο στην διασταύρωση στην δεξιά πλευρά αρχίζει από την θέση 0 και διαπλατύνεται στα 3 μέτρα ενώ στην αριστερή πλευρά αρχίζει από τα 2 μέτρα και καταλήγει στην θέση του υφιστάμενου πεζοδρομίου. 
α.V. Επί της Θεσσαλονίκης η προεξοχή της διάβασης κατά την έξοδο από την διασταύρωση υφίσταται μόνο στην δεξιά πλευρά όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 10.α.ΙΙΙ.
β. Δημιουργία ράμπας ΑμΕΑ σε όλες τις πλευρές των διαβάσεων. 
γ. Τοποθέτηση περιμετρικά των προεξοχών ειδικών σιδερένιων κολωνών ανά 1 μέτρο.
δ. Ανύψωση του ενδιάμεσου οδοστρώματος κατά 10 εκατοστά, λιθόστρωση και φωσφορούχα διαγράμμιση διάβασης.
ε. Τοποθέτηση πινακίδων διάβασης και προειδοποίησης για την ανύψωση του οδοστρώματος.
στ. Επί της οδού Θεσσαλονίκης προειδοποιητικός διπλός φανοστάτης πορτοκαλί χρώματος εκατέρωθεν του οδοστρώματος και ανάγλυφη επιδαπέδια φωσφορούχα σήμανση 5 μέτρα πριν από την διασταύρωση κατά την φορά της κυκλοφορίας.

[Α] 9. (σχεδιάγραμμα 5)


Διασταύρωση οδού Κυκλώπων με οδό Θεσσαλονίκης. Οι διαβάσεις στο τέλος της καθόδου της οδού Κυκλώπων διαμορφώνονται βάσει της πρότασης ως εξής: 
α.Ι. Στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος της οδού Κυκλώπων κατά την φορά της κυκλοφορίας το πεζοδρόμιο είναι διαπλατυσμένο (βάσει της πρότασης) κατά 1 μέτρο και παραμένει ως έχει.
α.ΙΙ. Στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος το πεζοδρόμιο έχει διαπλατυνθεί (βάσει της πρότασης) σε επιμέρους σημεία κατά 1,5 μέτρο και κατά τον ίδιο τρόπο διαπλατύνεται και στην διάβαση διατηρώντας ωστόσο μεγάλη καμπυλότητα καθώς διέρχονται την στροφή άμαξες του ΗΛΠΑΠ.
α.ΙΙΙ. Το πεζοδρόμιο της οδού Κυκλώπων από την αριστερή πλευρά  κατά την φορά της κυκλοφορίας δημιουργεί προεξοχή 3 μέτρων από την υφιστάμενη θέση του εντός της Θεσσαλονίκης διαμορφώνοντας διάβαση. Η προεξοχή έχει φάρδος επί της Θεσσαλονίκης από την υφιστάμενη γωνία 2 μέτρα.
β. Δημιουργία ράμπας ΑμΕΑ σε όλες τις πλευρές των διαβάσεων. 
γ. Τοποθέτηση περιμετρικά των προεξοχών ειδικών σιδερένιων κολωνών ανά 1 μέτρο.
δ. Ανύψωση του ενδιάμεσου οδοστρώματος κατά 10 εκατοστά, λιθόστρωση και φωσφορούχα διαγράμμιση διάβασης.
ε. Τοποθέτηση πινακίδων διάβασης και προειδοποίησης για την ανύψωση του οδοστρώματος.
στ. Επί της οδού Θεσσαλονίκης προειδοποιητικός διπλός φανοστάτης πορτοκαλί χρώματος εκατέρωθεν του οδοστρώματος και ανάγλυφη επιδαπέδια φωσφορούχα σήμανση 5 μέτρα πριν από την διασταύρωση κατά την φορά της κυκλοφορίας.

[Α] 8. (σχεδιάγραμμα 6)


Διασταύρωση οδού Θεσσαλονίκης με την οδό Δρυώπων. Οι διαβάσεις στην συγκεκριμένη διασταύρωση διαμορφώνονται βάσει της πρότασης ως εξής: 
α.Ι. Τα πεζοδρόμια της οδού Θεσσαλονίκης στην συγκεκριμένη θέση βάσει της πρότασης είναι διαπλατυσμένα κατά 1,5 μέτρο εκατέρωθεν και έτσι παραμένουν.
α.ΙΙ. Διαπλάτυνση κατά 1 μέτρο των πεζοδρομίων και για 2 μέτρα από την υφιστάμενη γωνία εκατέρωθεν του οδοστρώματος της οδού Δρυώπων στην είσοδο της ανόδου της.
β. Δημιουργία ράμπας ΑμΕΑ σε όλες τις πλευρές των διαβάσεων. 
γ. Τοποθέτηση περιμετρικά των προεξοχών ειδικών σιδερένιων κολωνών ανά 1 μέτρο.
δ. Ανύψωση του ενδιάμεσου οδοστρώματος κατά 10 εκατοστά, λιθόστρωση και φωσφορούχα διαγράμμιση διάβασης.
ε. Τοποθέτηση πινακίδων διάβασης και προειδοποίησης για την ανύψωση του οδοστρώματος.
στ. Επί της οδού Θεσσαλονίκης προειδοποιητικός διπλός φανοστάτης πορτοκαλί χρώματος εκατέρωθεν του οδοστρώματος και ανάγλυφη επιδαπέδια φωσφορούχα σήμανση 5 μέτρα πριν από την διασταύρωση κατά την φορά της κυκλοφορίας.

[Β] 3.
Άλλες ρυθμίσεις
α. Λιθόστρωση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
β. Ο δημιουργούμενος χώρος στάθμευσης μπροστά από τα Δημοτικά Σχολεία να ελέγχεται αποκλειστικά από τους Διευθυντές των Σχολείων για την εξυπηρέτηση των γονέων και την επιβίβαση-αποβίβαση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία.
γ. Δημιουργία χώρου στάσης φορτηγού για φόρτωση-εκφόρτωση μεταξύ των οδών Κυκλώπων και Δρυώπων προς εξυπηρέτηση υφιστάμενων καταστημάτων.
δ. Δημιουργία 4 σταθερών θέσεων κάδων απορριμάτων προς εξυπηρέτηση του υφιστάμενου Σούπερ Μάρκετ -επί της Θεσσαλονίκης και απέναντι από τον σταθμό- και μεταφορά των επιπλέον 4 σε άλλη θέση μακριά από τον σταθμό ή εντός του καταστήματος εάν θεωρούνται απαραίτητοι για την λειτουργία του.
ε. Σταθεροποίηση όλων των κάδων απορριμάτων στην πέριξ περιοχή.
στ. Αναπόσπαστο μέρος για κάθε ρύθμιση που θα πραγματοποιηθεί αλλά και πρωτεύον ως προς την σημασία του είναι η επίλυση του προβλήματος της πλημμύρας που δημιουργείται μπροστά από τον σταθμό με την παραμικρή βροχή αποκλείοντας στην κυριολεξία τους πεζούς εκατέρωθεν της οδού Θεσσαλονίκης μπροστά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

[Γ] 1.
Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Κυκλώπων μεταξύ των οδών Τριών Ιεραρχών και Θεσσαλονίκης.
α. Από την πλευρά των Δημοτικών Σχολείων (αριστερά κατά την φορά της κυκλοφορίας) σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου κατά 1 μέτρο.
β. Από την απέναντι (δεξιά κατά την φορά της κυκλοφορίας) επιμέρους διαπλατύνσεις κατά 1,5 μέτρο ειδικά στην έξοδο του υφιστάμενου Νηπιαγωγείου και σε σημεία όπου σκάλες και άλλα εμπόδια απαγορεύουν την κυκλοφορία των πεζών.
γ. Λιθόστρωση όλου του ενδιάμεσου οδοστρώματος.

[Γ] 2.
Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Σιλανίωνος μεταξύ των οδών Τριών Ιεραρχών και Θεσσαλονίκης.
α. Από την πλευρά των Δημοτικών Σχολείων (δεξιά κατά την φορά της κυκλοφορίας) σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου κατά 1 μέτρο.
β. Από την απέναντι (αριστερή κατά την φορά της κυκλοφορίας) επιμέρους διαπλατύνσεις κατά 2 μέτρα ειδικά σε σημεία όπου σκάλες και άλλα εμπόδια απαγορεύουν την κυκλοφορία των πεζών και καθετοποίηση θέσεων στάθμευσης εφόσον το επιτρέπει το πλάτος του οδοστρώματος..
γ. Λιθόστρωση όλου του ενδιάμεσου οδοστρώματος.

[Δ] 1.
Καθετοποίηση θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κοίλης από την διακλάδωσή της με την οδό Τριών Ιεραρχών μέχρι την οδό Ιολάου και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος εφόσον αυτό επιτρέπεται από το πλάτος του.

[Δ] 2.
Καθετοποίηση θέσεων στάθμευσης επί της οδού Σιλανίωνος από την οδό Κοίλης μέχρι την οδό Τριών Ιεραρχών στην αριστερή πλευρά κατά την φορά της κυκλοφορίας εφόσον το επιτρέπει το πλάτος του οδοστρώματος.

1 comment:

  1. Καλημέρα, μόλις σήμερα βρήκα την αναφορά στο μπλογκ σας (από το imagine the city). Η πρότασή σας σε ποιο ακριβώς τμήμα του Δ. Αθηναίων κατατέθηκε; Έλαβε κάποιας απάντησης; Έχω καταθέσει σχετικόαίτημα το οποίο αφορά σε συνεχή κατάληψη πεζόδρομου από αυτοκίνητα (χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης). Η αρμόδια διεύθυνση είναι: Δ. Αθηναίων - Διεύθυνση Μελετών - Τμ. Οδοποιίας & Κοινοχρήστων Χώρων. Είμαι ακόμη στην αρχή της προσπάθειας και είμαι μόνη μου, γιατί ΟΛΟΙ αυτοί που παρκάρουν πάνω στον πεζόδρομο - δυνητικά πλατεία είναι φυσικά εναντίον μου. Μένω στο 4ο ΔΔ, περιοχή Σεπόλια, και η κόρη μου φοιτά στο 145ο ΔΣ. Θέλω να ενεργοποιήσω τους γονείς και για την ασφαλή διέλευση των παιδιών από τους δρόμους, αλλά δεν έχω συμπαράσταση μέχρι στιγμής.

    Καλλιόπη Κατσικαβέλη

    ReplyDelete