12.10.11

Εταιρείες Vs Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας

Επιδόθηκαν από τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης στους Συλλόγους Γονέων και τα σχολεία το υπ' αριθμόν 6369/30.9.2011 έγγραφο του ΟΝΑ και το υπ' αριθμόν 110098/Γ4/ 23.9.2011 έγγραφο του υπ. Παιδείας (Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής) με τα οποία προωθείται η ενημέρωση των γονέων για τον «Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας».
Έγχρωμο δίφυλλο δε, μοιράστηκε στους μαθητές και τοιχοκολλήθηκαν εντός και εκτός σχολείου σχετικές αφίσσες. Θεωρούμε την προώθηση τόσο του αθλητισμού όσο και της χρήσης του ποδηλάτου ως μία από τις σημαντικές αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής την οποία ως γονείς και πολίτες θέλουμε να στηρίξουμε σε κάθε περίσταση.

Θα θέλαμε ωστόσο να υποβάλουμε τις ενστάσεις μας για δύο θέματα που αφορούν την διοργάνωση και υπάγονται στις δικές μας αρμοδιότητες ως γονέων και πολιτών.

Α. Πρώτο θέμα
1. Η αφίσσα και το ενημερωτικό φυλλάδιο περιέχει ως χορηγούς εταιρείες οι οποίες παρουσιάζονται με τα εταιρικά τους σήματα και τα διαφημιστικά τους μηνύματα, μετατρέποντας έτσι την «πολιτιστική χορηγία» σε «διαφήμιση» και «προώθηση πωλήσεων» όπως ορίζεται αυτή η διάκριση στον Νόμο 3525 / 26.1.2007*. 
2. Η παρουσίαση εταιρικών σημάτων (COSMOTE) διαφημιστικών μηνυμάτων (Get hooked with COSMOTE) και πολύ περισσότερο της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείας με το μουσικό συγκρότημα Jumping Fish, μετατρέπει τον Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας 2011 σε διαφημιστικό-επικοινωνιακό τέχνασμα της εταιρείας, μέρος της διαφημιστικής της καμπάνιας, και τους ανυποψίαστους συμμετέχοντες σε κομπάρσους αυτής της καμπάνιας. 
3. Ο Δήμος Αθηναίων παράγοντας τέτοια έντυπα και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποδεχόμενο την διακίνησή τους μέσα στα σχολεία θέτουν υπό αμφισβήτηση τον δημόσιο χώρο αλλά και κάνουν υπέρβαση του Νόμου 3525 / 26.1.2007*, ο οποίος με σαφήνεια ορίζει την έννοια και τους περιορισμούς της «πολιτιστικής χορηγίας».
4. Την στιγμή που η ελληνική κοινωνία διανύει την πιο δύσκολη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας της είναι όλως διόλου παράδοξο μια εταιρεία συνεργαζόμενη με φορείς του δημοσίου να εκπίπτει της φορολόγησης με τρόπο που δεν προβλέπεται από τον Νόμο.
5. Σας ενημερώνουμε ότι σαν γονείς δεν αποδεχόμαστε, αφενός την διακίνηση και προβολή εντός των σχολείων εταιρικών σημάτων και μηνυμάτων για οποιονδήποτε λόγο και αφετέρου, αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε διαφημιστικά δρώμενα οποιασδήποτε εταιρείας. 

Β. Δεύτερο θέμα
1. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο μαζί με το μήνυμα του δημάρχου και της προέδρου ΟΝΑ εμφανίζονται οι φωτογραφίες τους πράγμα το οποίο θεωρούμε όλως διόλου παράτυπο. Το έγγραφο του ΟΝΑ αποτελεί ένα δημόσιο έγγραφο και όχι έντυπο προβολής ή αυτοπροβολής οποιουδήποτε. 
2. Ο δήμαρχος και η πρόεδρος του ΟΝΑ προωθώντας τον Ποδηλατικό Γύρο κινούνται εξολοκλήρου στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους καθώς έχουν οριστεί από τους πολίτες να προωθούν τέτοιους κοινωφελείς σκοπούς και για αυτό τους επιτρέπεται να καταναλώνουν οικονομικούς πόρους του δημοσίου οι οποίοι προέρχονται από την δική μας φορολόγηση.
3. Η εκδηλώσεις που οργανώνονται από τον Δήμο ή οποιαδήποτε δημόσια Αρχή δεν είναι κατάλληλος χώρος για την προβολή οποιουδήποτε και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον πρέποντα σεβασμό.
4. Σας ενημερώνουμε ότι σαν γονείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την πρακτική ως κατάχρηση του δημόσιου χώρου και δεν δεχόμαστε την διακίνηση τέτοιου είδους εντύπων εντός του σχολείου για οποιονδήποτε λόγο.

Διαμαρτυρόμενοι για αυτές τις πρακτικές εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε την σημασία που έχει μια τέτοια διοργάνωση καλούμε τους γονείς να μην ξεκινήσουν τον Ποδηλατικό Γύρο από το προγραμματισμένο σημείο αλλά από το Μοναστηράκι και ακολουθώντας την ίδια διαδρομή που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή, να μην σταματήσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τερματίζοντας στο Μοναστηράκι.

Ως πολίτες δε, επιφυλλασσόμεθα για κάθε άσκηση νόμιμου δικαιώματός μας στην κατεύθυνση της διασφάλισης του δημόσιου χώρου.  

Οι συνυπογράφοντες γονείς και πολίτες


* Νόμος υπ’ αριθμόν 3525 / 26.1.2007
Πολιτιστική Χορηγία

Άρθρο 2

Διάκριση από συγγενείς έννοιες
Η πολιτιστική χορηγία διακρίνεται από τις ακόλουθες έννοιες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου:
- από τη «δωρεά», η οποία αποτελεί παροχή στον δωρεοδόχο ενός περιουσιακού αντικειμένου, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή αντιστάθμισμα,
- από την «επιχορήγηση», η οποία αποτελεί καταβολή από το Δημόσιο χρηματικής ενίσχυσης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.λπ., για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος,
- από τη «διαφήμιση», η οποία αποτελεί παρουσίαση στο κοινό προϊόντων ή υπηρεσιών και προβολή των πλεονεκτημάτων τους, με σκοπό την παρακίνηση του κοινού να αποκτήσει τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες,
- από την «προώθηση πωλήσεων», η οποία αποτελεί κάθε δραστηριότητα, στο πλαίσιο της εμπορικής επικοινωνίας, με στόχο την αύξηση της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, με τρόπους άλλους πλην της διαφήμισης, οι οποίοι κατά κανόνα βασίζονται στην προσωπική επαφή με τον καταναλωτή, όπως προσφορές, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις.

Άρθρο 12
Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα
1. Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία.

No comments:

Post a Comment