3.3.10

Σύλλογος Γονέων // Ένα παράδειγμα διαχειριστικής δυστοκίας συλλογικών οργάνων

[Για όλα τα αιτήματα και τις ανακοινώσεις που ακολουθούν οι υπογραφές είναι στην διάθεση κάθε νόμιμα ενδιαφερόμενου. Όλες οι ανακοινώσεις και τα αιτήματα που κατατέθηκαν στους Συλλόγους ή κοινοποιήθηκαν στους γονείς έφεραν την έντυπη υπογραφή των προσυπογραφόντων. Τον προβληματισμό που ακολουθεί υπογράφουν οι Γιάννης Καρλόπουλος και Κώστας Μπεβεράτος.]

1. Την Τετάρτη 24/2/2010 γονείς από τα Δημοτικά Σχολεία 76 και 138 κατέθεσαν γραπτή πρόταση προς τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων. Η πρόταση κατατέθηκε επιγραμματικά καθώς οι προτείνοντες είχαν την πεποίθηση ότι μια πρόταση για μια συνηθισμένη δραστηριότητα -για έναν μεγάλο αριθμό σχολείων- όπως είναι το Πασχαλινό Παζάρι, θα έβρισκε ανταπόκριση ώστε να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες διεργασίες και μέσα από την συνεργασία η πρόταση να λάβει την πλήρη μορφή της αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των Συλλόγων με επίκεντρο τους μαθητές και την συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Η πρόταση ήταν η εξής:


2. Στην συνεδρίαση των Δ.Σ. της ίδιας μέρας [24/2/2010] η πρόταση βάσει προφορικής ενημέρωσης απορρίφθηκε με ιδιαίτερη απαξίωση και σύμφωνα με ακόλουθη ανακοίνωση δεν καταγράφηκε διόλου στα πρακτικά.

3. Στις 26/2/2010 οι προτείνοντες διαμόρφωσαν αναλυτικά την πρόταση και την κατέθεσαν στα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων συλλέγοντας ταυτόχρονα υπογραφές γονέων για να την υποστηρίξουν. Η νέα πρόταση ήταν η εξής:


4. Ταυτόχρονα, κάποιοι γονείς διαμόρφωσαν την εξής άποψη:
Ένα συλλογικό όργανο λειτουργεί ανάρμοστα και απαξιωτικά προς τα μέλη του όταν με οποιαδήποτε πρόφαση δεν δείχνει το τυπικό έστω ενδιαφέρον βάσει του ρόλου του για ένα αίτημα που παραλαμβάνει.
Αυτή δε η απαξίωση ακολούθως έγινε προφανής όταν βάσει ανακοίνωσης των Δ.Σ. το αίτημα δεν καταγράφηκε καν στα πρακτικά.
Αυτή η στάση στο σύνολό της όμως έρχεται σε θεμελιώδη αντίθεση με τον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί ο Σύλλογος Γονέων, δηλαδή μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και κερδίζοντας με κάθε του κίνηση την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των μελών του, δηλαδή των γονέων, να προάγει την συμμετοχή και ακόλουθα την αποτελεσματικότητά του στις υποθέσεις που διαπραγματεύεται βάσει του θεσμικού ρόλου του.
Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν γονείς και μέλη των Συλλόγων συνέταξαν και τοιχοκόλλησαν την ακόλουθη ανακοίνωση:


5. Στις 28/2 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Σ.Γ.&Κ. 76ου Δημοτικού Σχολείου ανακοίνωση και των δύο Συλλόγων για τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Η ίδια ανακοίνωση αναρτήθηκε έξω από τα σχολεία σε έντυπη μορφή στις 3/3/2010.
Mεταξύ άλλων ανέφερε:
« ... ο σύλλογος ήταν και θα συνεχίσει να είναι, αρωγός στην προσπάθεια των γονέων για καλύτερη παιδεία, όμως στο μέτρο που δεν ξεπερνά τις καταστατικές του δυνατότητες, γιατί όπως ορίζεται από το καταστατικό του, σκοπός του Συλλόγου είναι, η προάσπιση δραστηριοτήτων με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών και όχι όργανο που υπηρετεί τις πρωτοβουλίες και τις ανάγκες των γονέων. Εννοώντας πως, το ανεπίσημο αίτημα ομάδας γονέων, για την οργάνωση παζαριού στο χώρο του σχολείου, δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των συλλόγων. Σε μια τέτοια περίπτωση ο σύλλογος υποβάλει απλά εγγράφως, το αίτημα στη διοίκηση του σχολείου, που είναι και κτιριακά υπεύθυνη, αναμένοντας έγγραφη απάντηση του, στη συνέχεια δε και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, μόνο τότε, ενεργεί για την οργάνωση της εκάστοτε δραστηριότητας. ... »

6. Tην Τετάρτη 3/3/2010 στην συνεδρίαση των Δ.Σ. επαναπαρουσιάστηκε η πρόταση με την παρουσία των προτεινόντων οι οποίοι την ανέλυσαν διεξοδικά. Η απάντηση ήταν αρνητική καθώς τα μέλη των Δ.Σ. έκριναν τις όποιες δυσκολίες ως ανυπέρβλητες.

No comments:

Post a Comment