14.2.10

Ο σκοπός αυτού του μπλογκ

Χώροι στο διαδίκτυο, αλλά και αλλού, όπου μπορεί ο καθένας να περιγράψει πόσο άσχημος και άδικος είναι ο κόσμος που ζούμε υπάρχουν πολλοί.

Η δημιουργία αυτού του μπλογκ δεν αποσκοπεί στην φιλολογική δήλωση αντιπαράθεσης ή σύμπλευσης θεωρητικών απόψεων αλλά στην προβολή της εμπειρίας που απορρέει από δράσεις και πρωτοβουλίες απλών ανθρώπων και Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.

Κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών στα δημόσια σχολεία και στις γειτονιές -όσο μικρή ή μεγάλη, επιτυχημένη ή αποτυχημένη και αν είναι- αποτελεί σημαντική εμπειρία για όλους.
H καταγραφή δε και η αξιολόγηση τέτοιων προσπαθειών αποτελεί το μοναδικό εφόδιο για τους ανθρώπους που εργάζονται για μια κοινωνία η οποία πορεύεται προς όφελος του συνόλου.

No comments:

Post a Comment