17.4.11

Ασφαλείς Διαβάσεις // Συνηγορία από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Αθήνα / Athens:12.04.2011
Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 1143
Πληροφορίες: Δ. Λογαράς


ΠΡΟΣ:
- κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
- Πρόεδρο & Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων


ΚΟΙΝ:
- Κίνηση πολιτών «Ασφαλείς Διαβάσεις»

ΘΕΜΑ: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστηρίζει το αίτημα των κατοίκων των Πετραλώνων για επείγουσα διαμόρφωση διαβάσεων και άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην είσοδο των Άνω Πετραλώνων από τον σταθμό ΗΣΑΠ και γύρω από το σχολικό συγκρότημα των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - έχει ως βασικό στόχο αφενός την προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν στην άρση των πάσης φύσεως εμποδίων που οδηγούν τα άτομα με αναπηρία στον αποκλεισμό, αφετέρου τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στα κοινωνικά δρώμενα.
Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι η προσβασιμότητα αποτελεί το «κλειδί» για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις υποδομές και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές), η οποία παράλληλα συνιστά και μια σημαντική διάσταση άνεσης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες, ιδιαιτέρως δε για τους πολίτες γηρασκουσών κοινωνιών, όπως είναι και η ελληνική.

Εξάλλου, στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT ανεβάζουν το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας στο 10% του συνολικού πληθυσμού, ενώ αντίστοιχα στοιχεία της ECMT αναφέρουν ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών - με ανάγκες παρόμοιες με τα άτομα με αναπηρία - μέχρι το 2050 θα ανέρχονται στο 30 - 40% των πολιτών, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη διασφάλισης κατάλληλου αστικού περιβάλλοντος και υποδομών με στόχο την κατά το δυνατόν και επί μακρότερον αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή διακίνηση και διαβίωση του 1 στους 2 πολίτες!

Δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζετε, το αστικό περιβάλλον στις ελληνικές πόλεις, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, ορθώνουν σειρά εμποδίων που καθημερινά αποκλείουν μεγάλο αριθμό πολιτών από τις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες - και ιδιαίτερα τους πολίτες με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά - και γίνονται αιτία σοβαρών ατυχημάτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση - καθ’ ύλην υπεύθυνη για τα πεζοδρόμια και τους εξωτερικούς χώρους της πόλης - συνήθως εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την προσβασιμότητα των χώρων αυτών με τοπικές παρεμβάσεις «βιτρίνας» που περιορίζονται δυστυχώς στην πλειοψηφία τους σε κεντρικούς μόνο δρόμους, συνήθως ασύμβατες με τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές, που εντέλει δεν εξυπηρετούν κανένα από τα παραπάνω άτομα!

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης πρωτοβουλίας διετούς διάρκειας του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόγραμμα προσβασιμότητας στους Δήμους» (βλ. σχετική εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ Π.ΑμεΑ/ Φ.3/ 11/ 9810/ 30.04.2010), στην οποία ανταποκρίθηκε μόλις το 20% περίπου των Δήμων που εδρεύουν σε πρωτεύουσες νομών, στην Περιφέρεια Αττικής και στη Ν.Α. Θεσσαλονίκης στους οποίους απευθυνόταν! Και φυσικά με δράσεις που κάλυπταν μέρος μόνο της επικράτειάς τους.

Η τοπική κοινωνία πλέον ασφυκτιά. Τα άτομα με αναπηρία, μέλη αυτής της κοινωνίας, ασφυκτιούν. Σε μια εποχή που η διεθνής και ευρωπαϊκή κοινότητα προωθούν την πλήρη και ισότιμη ένταξη των πολιτών με αναπηρία σε όλους τους τομείς, στην Ελλάδα το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί ακόμη μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες το αυτονόητο:
ασφαλή και ανεμπόδιστη αυτόνομη κυκλοφορία στους χώρους της πόλης!
Εν προκειμένω η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί μαζί με τους κατοίκους των Πετραλώνων το δικαίωμα στην ελεύθερη, αυτόνομη και ασφαλή διακίνηση, καθώς και την υλοποίηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων όχι μόνο στην περιοχή των Πετραλώνων - όπως προτείνει τόσο η Διεύθυνση Μελετών του Δήμου (βλ. σχετικό με αρ. πρωτ. 5910/04.08.2010 έγγραφό της) όσο και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - (βλ. έγγραφο που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας αρ. πρωτ. 57418/29.03.2011 και στο γραφείο Δημάρχου λαμβάνοντας αρ. πρωτ. 57426/29.03.2011), αλλά και σε ολόκληρη την πόλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Ν.2831/2000 και Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. 52907/2009-ΦΕΚ2621Β/31.12.2009).

Επισημαίνουμε ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την τεχνογνωσία που διαθέτει παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Χρ. Νάστας


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
«Ε.Σ.Α.με.Α.» ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ελ.Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 16341, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. 210.9949837 Φαξ 210.5238967
e-mail: esaea@otenet.gr

No comments:

Post a Comment