7.10.10

Ασφαλείς Διαβάσεις // Στόχοι, Μέθοδος

Στόχοι της πρωτοβουλίας Ασφαλείς Διαβάσεις
Α. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι

Α.1. Εξασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση πεζών, αναπήρων, ανηλίκων και ενηλίκων στην περιοχή γύρω από το σχολικό συγκρότημα και τα νηπιαγωγεία που περικλύονται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Κυκλώπων, Τριών Ιεραρχών και Σιλανίωνος καθώς και στην είσοδο της πόλης των Άνω Πετραλώνων από τον σταθμό του ΗΣΑΠ.
Α.2. Ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση πολιτών σχετικά με θέματα που αφορούν συλλογικά αγαθά και κοινόχρηστους χώρους.
Β. Μακρυπρόθεσμοι στόχοι
Β.1. Δημιουργία προτύπου για ανάπτυξη βελτιωτικών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.
Β.2. Κατοχύρωση της σημασίας των κοινόχρηστων χώρων, σε σχέση με το επίπεδο της ζωής, στην συνείδηση των πολιτών.
Β.3. Επαναπροσδιορισμός της στάσης των πολιτών απέναντι στα συλλογικά αγαθά.

Μέθοδος
Α. Πρωτοβουλιακή δράση και ανάληψη ευθύνης από μεμονωμένους πολίτες.
Β. Παρέμβαση στα θεσμικά όργανα των εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτείας, π.χ. Δήμος Αθηναίων, Υπουργείο Μεταφορών κ.λπ., και εξάντληση των θεσμικών περιθωρίων ώστε αυτά τα όργανα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Γ. Ανοιχτή διαδικασία με διαρκείς ενημερώσεις για όλες τις εξελίξεις και ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και παρέμβασης προς όλους τους πολίτες.

No comments:

Post a Comment