3.5.10

Ασφαλείς Διαβάσεις // Κατάθεση Αιτήματος

Κατατέθηκε το Αίτημα στις Δημοτικές Αρχές την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 με συνειμένες 335 υπογραφές κατοίκων και δημοτών.

Στο Γ' Διαμέρισμα έλαβε Αριθμό Πρωτοκόλλου 084540 και η κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου έλαβε Αριθμό Πρωτοκόλλου 084648.


No comments:

Post a Comment